אודות מפעם

מערכת המפעמים מייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות, וכוללת 7 יחידות שטח הפרושות ברחבי הארץ. המערכת הינה זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו בתחומי עיסוקיו השונים, ומנוהלת מקצועית על ידי אגף בכיר לניהול ההון האנושי במנהל הפיתוח במשרד הפנים.

עבור השלטון המקומי, מהווה המפעם גוף אזורי המסייע לרשויות המקומיות אשר בתחומו הגאוגרפי ולפעול לשיפור ביצועיהן באמצעות הקניית ידע מקצועי ופיתוח תהליכי עבודה וגוף ארצי הפועל לפיתוח ידע ופיתוח והפעלת הכשרות בתחומי ההתמחות.

המפעם האזורי פועל בשיתוף עם בכירי הרשויות המקומיות והאשכולות האזוריים. בין תפקידיו הוא מסייע בתכנון וליווי תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי, יעוץ, אימון וניהול שותפויות, לצד פעילויות הדרכה והכשרה של נבחרים, מנהלים, עובדים וצוותים ברשות.

לכל מפעם תחומי התמחות ארציים, אשר נוגעים לתחומי ליבת העיסוק של השלטון המקומי בישראל.

המפעם כגוף ארצי פועל בשיתוף הגורמים  המקצועיים  במשרד הממשלתי הרלוונטי, לפיתוח תורה מוניציפאלית, הדרכה ותהליכים ארגוניים בתחומי ההתמחות שהופקדו  עליו

מפעם מעלה אדומים לאזור יהודה ושומרון פועל כמפעם אזורי של 23 רשויות באזור יהודה ושומרון וכמפעם ארצי המתמחה בתחומי- חינוך, שפ"ע, רווחה, אשכולות ובחירות.